garyaelius.se
9000 utan asylskäl föreslås stanna | Gary Aelius
Regeringen föreslår, med stöd av Centerpartiet, att 9000 ensamkommande "barn" ska ges uppehållstillstånd trots att dom saknar asylskäl. Ett i raden av många beslut som urholkar välfärden och