gamestory.co.il
תפקיד ההורים בזמן משחק - אורן שיניין - פרק 9
היה לנו ממש כייף בפרק 4 אז הקלטנו מייד עוד פרק ואני מאמינה שיהיו עוד הפעם דיברנו בלי הכנה מראש על מה אנחנו חושבים שהתפקיד של הורים בזמן משחק, מה קורה לנו כהורים כשאנחנו משחקים עם הילדים שלנו ולמה בכלל אנחנו זקוקים למשחק בקשר שלנו עם הילדים שלנו.