gamestory.co.il
משחק כמחזק קשרים במרחב בית ספרי - מור קנדי - פרק 8
מור קנדי, מחנכת ורכזת חברתית בבית ספר לחינוך מיוחד, משחקולוגית ויזמית חינוכית, לא מעבירה שיעור אחד ללא משחקים, מאמינה שמשחקים מייצרים בפשטות בכיתה וכל תרגול אפשר לבצע בעזרת משחקים.היא משתפת שמשחקים מחזקים את הקשר בין התלמידים למורים ומשפרים את האוירה בכיתה דף הפייסבוק:https://www.facebook.com/Funlearningmor/להרשמה לרשימת