fyrfalkcamino.se
El Camino – historia och nutid
De flesta böckers historie-skrivning om el Camino säger att vandringstraditionen började på 800-talet, när kvarlevorna efter aposteln Sankt Jakob ska ha hittats i Galicien. Det är efter honom som S…