fyrfalkcamino.se
Packningslista för El Camino
Här är min packningslista som den skulle se ut om jag gav mig ut på El Camino igen. (För svar på andra vanliga frågor – klicka här) Vissa saker är enbart för sommar eller för vinter – se anmärkning…