fyrfalkcamino.se
3: Olveiroa – Kap Finisterre 31,2 km
10 juli 2011, söndag Jag sov relativt länge på morgonen denna den sista vandringsdagen på Caminon. I kväll skulle jag nå havet och då skulle det inte längre finnas fler mil att tillryggalägga. På g…