fyrfalkcamino.se
6: Torres del Rio – Navarrete (33 km)
6 mars 2011. Söndag. Den här natten hade jag en våldsam mardröm. Jag såg en kvinna ligga på marken och hennes ben brann med kraftiga lågor. En brandman stod och försökte släcka, medan kvinnan klaga…