fyrfalkcamino.se
Antalet pilgrimer till Santiago de Compostela fortsätter att öka (men inte nämnvärt i Sverige enligt statistiken).
Tidigare år har jag gjort en sammanställning över hur många som vandrar el Camino och i sammanhanget även rankat antalet pilgrimer från de nordiska länderna. Jag missade 2015 men gör härmed bot och…