furda.pl
Rodzic na tropie indywidualnego nauczania
Jak wszyscy wiemy, obowiązek szkolny muszą spełniać uczniowie do ukończenia 16 roku życia (moment ukończenia gimnazjum), obowiązek nauki do 18 roku życia. To, w jakiej formie spełniają ten obowiąze…