furda.pl
Podziękowania
Pan J. O. i Pani M. O.- L. – ich szczodrość umożliwiła nam komfortowe rozpoczęcie działalności, przeprowadzenie postępowania rejestracyjnego fundacji i założenie niniejszej strony. Stali się …