furda.pl
Po co?
Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem stworzyła plan pomocy rodzinom dotkniętym autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Najważniejsze cele, do których dążymy to: Poprawa stanu wiedzy na…