furda.pl
ASD Joga
Zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i ogólnorozwojowym, Joga dostosowana do potrzeb osób ze spektrum autyzmu, pomaga znaleźć równowagę ciała oraz umysłu. Zapraszamy również rodziców i rodz…