frivilligsentral.com
Kontakten
Kontakten er en gruppe som spesifikt tilbyr eldre og uføre hjelp til bank og butikk, eventuelt ledsager til sykehus osv. Denne gruppen har dedikerte frivillige som yter mye frivillig innsats. Har d…