frivilligsentral.com
Middagsutkjøring
Middagsutkjøring er et tilbud vi har i samarbeid med hjemmesykepleien, til hjemmesykepleiens brukere. Vi har to ruter, en i Mo og en på Sand hvor frivillige kjører på turnus etter avtale. Har du ly…