frivilligsentral.com
Motivasjonsgruppe
Diabetesforbundet i Odalen inviterer til informasjonsmøte om Motivasjonsgrupper tirsdag 25 mars kl.11.00 på Nord-Odal Frivilligsentral. Velkommen :-)