frivilligsentral.com
Være noen
”Ingen” heter en varm og sorgmunter barnebok for voksne, formulert og illustrert av Svein Nyhus. Den handler om en mann som heter Ingen. Han kjenner seg nemlig som Ingen. Han opplever at han er ukj…