friskvardskompaniet.se
Vi bygger ut vår spinningssal
Från och med 1/1-2020 tar vi över Yogease lokaler på Södra Järnvägsgatan 38. Detta innebär att vår existerande yogastudio tas bort och ersätts av en större spinningssal. I och med detta kommer vi även att uppgradera våra nuvarande cyklar mot 35 st BodyBike Smart Plus cyklar. BodyBike Smart Plus är den uppdaterade modellen av den cykeln