frihetssmedjan.se
FRA:s datainsamling är mer långtgående än vad som sades
I The New York Review of Books kommande Januari upplaga kan man läsa en väldigt intressant artikel om övervakningssamhällets utbredning i Sverige och Norge och dess kopplingar till den amerikanska …