frihetssmedjan.se
Debatt: Slöjförbud strider mot grundlagen
I Sverige har vi en grundlag som bygger på de mänskliga fri- och rättigheterna. Det innebär bland annat att det råder religions-, åsikts- och yttrandefrihet. Hur vi yttrar våra åsikter har staten i…