frihetssmedjan.se
Torbjörn Jerlerup: Bör kristdemokraterna förbjudas?
I debatten om religionens roll i samhället och staten ser man ofta en begreppsförvirring. Det antyds att idén om att likhetstecken sätts mellan sekulär och ateistisk. Detta görs av religiösa och at…