frihetssmedjan.se
Vladan Lausevic: Liberala argument för basinkomst
Migrationskrisens påverkan på Sverige har även resulterat i ökade diskussioner rörande välfärd och fördelningspolitik. Det handlar dels om välfärdsstatens storlek och dels om vem som ska ha tillgån…