frihetssmedjan.se
Riksdagspartierna måste bemöta integrationsutmaningarna, ej förvärra de
Turerna kring bostadsministern Mehmet Kaplan har öppnat upp för diskussion om partiernas hållning till väljare av invandrarbakgrund. En som diskuterat frågan är bloggaren Fnordspotting. I ett blogg…