frihetssmedjan.se
Leo Gerdén: Sverige måste ta ansvar -en miljard klimatflyktingar
Sverige och hela västvärlden släpper ut en hel del koldioxid. Parisavtalet blev en stor besvikelse och vi kan göra mycket mer. Vi måste en gång för alla ta tag i klimatfrågan och minska koldioxidut…