frihetssmedjan.se
Det stämmer, LO och Sjöstedt har inga ”smygmöten” med SD men..
I natt publicerade Dagens Industri sin granskning om Sverigedemokraternas band till näringslivet. Delar av vänstern kunde inte tolerera att näringslivet informerar och försöker påverka Sverigedemok…