frihetssmedjan.se
Nuvarande samhällsdebatt förgiftar demokratins källa
Cecilia Uddéns, Sveriges Radio Mellanöstern korrespondent, fick i veckan utstå hård kritik som snabbt utmynnade till en kritikerstorm i socialmedier. Kritiken leddes av en folkpartistisk riksdagsl…