frihetssmedjan.se
Ge alla ungdomar lite samhällstjänst?
Flera debattörer från vänster vill att alla unga ska göra medborgartjänst. Det låter mer som att de ska ges samhällstjänst som straff för att de inte längre umgås med varandra på det sättet vänster…