frihetssmedjan.se
Decemberöverenskommelsen – besvikelser, sveda och glädjebesked
Det blir inget extraval i mars. Istället har sex av riksdagens åtta partier kommit överens om spelreglerna när det inte finns ett majoritetsblock, en överenskommelse som ett av de två övriga partie…