frihetssmedjan.se
Frihandelsavatal kan vara början på ny trend
Idag samlas delegater från EU-komissionen och Obamaadministrationen i Washington för att diskutera vad som kan komma att bli ett av världens största frihandelsavtal, förutsatt att man kommer överen…