frihetssmedjan.se
Borgerlig kritik av vinster i vården
Att Alliansen naivt och onyanserat inte tar tag i frågan om vinster i vården och istället planlöst försvarar vinsterna är inte bara oseriöst men kan faktiskt vara en bidragande faktor till en förlu…