frihetssmedjan.se
Bristen av visioner
Jag har tidigare skrivit om min politiska depression och mitt förakt mot Centerpartiet. Nu har de dock försökt göra något åt det politiska klimatet som präglar dagens samhälle. Det som händer är do…