frihetssmedjan.se
Det nioende budordet: Förbud mot falskt vittnesbörd
Idag skriver tidningen Dagen om att civil- och bostadsminister Stefan Attefall har drivit linjen om ökade statliga medel till trossamfund. I ren kristdemokratisk anda. Attefall menar: – Under…