frihetssmedjan.se
Sjuksköterskor och ostburgare
Alliansfritt Sverige delade på Facebook en infographic, som visar att McDonald’s tjänat 140 miljoner på regeringens sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga. Det skulle räcka till 280 sjuks…