frihetssmedjan.se
Framåt för kroppslig integritet i Tyskland
En domstol i Köln har i ett domslut sagt att omskärelse av pojkar av religiösa skäl är att tillfoga dem allvarlig kroppsskada. Ett beslut som kan vara vägledande i Tyskland. Som motståndare till om…