frihetssmedjan.se
”Vi kan inte vänta”…
kampen för funktionshindrades rättigheter möts med tystnad. Denna tystnad skulle få andra grupper kunna bemötas med i dagens Sverige. I flera dagar har demonstranter vid riksdagen belyst de funkt…