frihetssmedjan.se
Vad är en människa med funktionsnedsättning värd?
Det finns oerhört många fördomar om personer med psykiska och fysiska funktionshinder i världen än idag. Vi har långt kvar att gå i kampen för allas lika rätt. Enligt myterna avstannade de svenska…