frihetssmedjan.se
Svensk apartheid?
Har vi apartheid i Sverige? ja, det har vi menar många med funktionshinder, som kräver att Sverige inför lagar och regler om tillgänglighet för alla. Den 16/5 demonstrerade flera av de som drabbas…