frihetssmedjan.se
Om USA var Syrien
SYRIEN En ny kampanj på Twitter och Facebook skriver om rapporter från Syrien till att låta som om händelserna ägt rum i städer i USA istället. Kanske kan detta öka medvetenheten om de övergrepp so…