frihetssmedjan.se
KD: Lös nedskräpningen med designade papperskorgar
NEDSKRÄPNING Det finns i Stockholm, precis som i många andra större städer, ett problem med nedskräpning. Kristdemokraterna har nu kommit på den slutgiltiga lösningen: designade papperskorgar. Har …