frihetssmedjan.se
Bör poliser bära slöja?
Vi noterar att den beslöjade eleven i polisskolan, ”Donna från Ronna” diskuteras flitigt på nätet. Bör poliser använda slöja, frågar en del. Är inte det någon sorts maskering som förhin…