frihetssmedjan.se
Ropen skalla: statlig huvudman åt alla
I DN-debatt diskuterar Metta Fjelkner betygsinflationen som pågår och har pågått länge i den svenska skolan. Hon spekulerar vitt och brett kring orsakerna bakom den och debattartikeln inleds: Konku…