frihetssmedjan.se
250 followers ger mig makt på nätet
Med endast 22 år på nacken har jag som så många andra unga svårt att föreställa mig hur någonting blev gjort innan internet kom till. Hur visste politikerna vad en vanlig 22-åring tyckte utan att f…