frihetssmedjan.se
Vanvårdsdebatten: övergreppen sker ännu!
Den liberala handikappolitiska bloggen Funkpol skrev igår att vi inte får glömma att sociala myndigheters övergrepp pågår än idag. Debatten om vanvården bland fosterhemsbarn och barnhemsbarn handla…