frihetssmedjan.se
Övergrepp mot seriefigur med svans?
Mangadomen, kommer troligen att prövas av Högsta domstolen. Det vill riksåklagaren. Det är bra. Nu hoppas vi bara att det blir en rättvis dom också! Många har upprörts av mangadomen. En professione…