frihetssmedjan.se
Granskning av polisen: ett beslut som tog 220 år!
Vi läser att Folkpartiet vill ha en myndighet som granskar polisen. – Tillsynen av polisen är viktig ur en rättssäkerhetsperspektiv, söger Johan Pehrson till DN. Pehrson jämför med Skolinspektione…