forbannadfotboll.com
Omsvenskan - allsvenska vinster i relativismens tidevarv
"Om...", "om inte om så...", "nästa år då jävlar...". Vi människor är positiva, lösningsorienterade varelser och hoppet sägs vara det sista som överger oss. Detta får man i fotbollsvärlden bland an...