forbannadfotboll.com
Meningen med målen
I en av kvällstidningarnas allsvenska bilagor så hävdas att Moestafa El Kabir är seriens ”effektivaste” anfallare - han behöver 139 minuter på sig mellan varje mål. Dessutom kom han på delad fjärde...