for.se
Invasiva främmande växter - ett hot att ta på allvar! - FOR - FritidsOdlingens Riksorganisation
Läs FORs debattartikel i SvD där vi uppmanar politikerna att prioritera upp frågan om bekämpning av de invasiva främmande växterna https://www.svd.se/invasiva-arter–ett-hot-att-ta-pa-allvar