folque.com
Músicas aCFolque en Portugal
Estes días dous proxectos musicais saídos da olaría artística d’aCentral Folque estarán en Portugal actuando. O proxecto Cantos de Cego da Galiza e Portugal do ferrolán Ariel Ninas e o beiren…