folque.com
Proxecto Curricular
O currículo de aCentral Folque está conformado polo conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación das diferentes materias. Os estudos imparti…