folque.com
é-Brindo é-Romance, a nova produción aCF
é-Romance e mais é-Brindo son dous proxectos artísticos e educativos de aCentral Folque cuxo obxectivo é por en valor de dúas realidades culturais que constitúen unha parte ben relevante do patrimo…